Dr. MARTINI JENŐ ÜGYVÉD és SZAKORVOS

Szülészet-nőgyógyászat szakorvosa, orvosi műhiba ügyek képviselete

+menu-

header image
Orvosi műhiba ügyvéd paragrafus

Az orvosi műhibás ügyek kártérítési és büntetőjogi kimenetele egyebek mellett orvosi szakkérdések mikénti eldőlésén múlik. Kettős diplomám (orvosi és jogi) előnyét ebben látom: így könnyebb azonos nyelven kommunikálni a kirendelt szakértőkkel, érvelni a hatóság-, bíróság előtt. Az orvos gyógyítani, a beteg gyógyulni akar. Mégis lehet valós vagy vélt, sokszor csak köztük lévő kommunikációs hiba, ami az orvosi műhiba ügyekhez vezet. Független attól, hogy az ügyvédi tevékenység gondossági és nem eredmény kötelem, olyan ügyet, melyet szakmailag (orvosilag és/vagy jogilag) megalapozatlannak ítélek, próba-szerencse alapon nem vállalok. A szakma szabályaival ellentétes szakorvosi véleményt sem adok. Kizárólagosan ún. „sikerdíjas” vállalásra lehetőség nincs.

Publikációk

Szakmai cikkeim, előadásaim:

1. Medical Protection Hungary igazságügyi szaklap szerkesztőbizottságának tagja, és számai állandó szerzője voltam 1994-96 között.

2. Az “I. Magyar Orvosnapok” keretében tartott Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetségének (MOTESZ) Interdiszciplináris Fórumán (1995. 06. 09. Hotel Marriott) “Kockázat vagy szabályszegés, ha ok nélkül idegentest marad a szervezetben” című kerekasztal résztvevője voltam.

3. Magyar Nőorvos Társaság Dél-Dunántúli Szekciójának Vándorgyűlése Hódmező-vásárhely (1995): “A szülészet-nőgyógyászat jogi vonatkozásai.”

4. “Mégis kinek az (ít) élete” c. I. Országos Konferencia (995. 09. 28-29.): “A beteget megillető tájékoztatási és belegyezési jogról” előadás

5. “Az egészségügyi intézmények elleni kártérítési perek és az orvosok ellen indult büntetőügyek tapasztalatairól” (Bp. Villányi út Konferencia Központ.)

6. A Semmelweis Orvostudományi Egyetem orvosainak Prof. Dr. Sótonyi Péter által 1995-96. években hat alkalommal (1995. okt. 14, dec. 9. 1996. február 17. április 13. június 01. június 29.) szervezett “Orvosjogi ismeretek a gyakorlatban” című tanfolyam egyik előadója voltam.

7. Pécsi Orvostudományi Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézete meghívására előadás: “Az un. orvosi műhibaperek, orvosszakértői bizonyítás” (1995. november 06.)

8. Haynal I. Egészségtudományi Egyetem Orvostovábbképző Kar “Hibák, tévedések és azok megítélése az általános sebészeti gyakorlatban” c. továbbképző konferencián “Hibák és tévedések megelőzése, megítélése hazai körülményeink között. c. kerekasztal moderátora és résztvevője. (1996. 04. 10.)

9. Gazdasági Vezetők Egyesülete által szervezett “Gazdasági kihívások az egészségügyben” III. Országos Konferencia (1996. május 2-3. Bp. Villányi út Konferencia Központ.) előadásom címe: “Perek, perértékek az egészségügyben”

10. Providencia Biztosító Rt orvos értekezlete (1996. július 01.): “Az orvosi műhibaperek általános tapasztalatairól.”

11. Magyar Jog 1996. októberi (XLIII évf.) 10. szám 603-615. oldal: Bizonyítási eljárás és perköltség az un. “orvosi műhibás” ügyekben.

12. “Mégis kinek az (ít)élete” II. Országos Konferencia Szolnok (1996. október 17-18.): “Az orvos személyiségi jogainak sérelme, védelmének lehetősége, ebben az orvosszakértő és a médiák szerepe.”

13. Magyar Nőorvosok Lapja (1997. január 60. évf. 1. szám 73. old.) Nyílt levél dr. Ádám György ügyvédnek a Szülészeti Szakmai Kollégium ajánlásaival kapcsolatos nyilatkozataira.

14. Dr. Martini J. Jogi esetek a praxisban -orvostudományi egyetemeken: SOTE 1997. 04. 07. DOTE 1997. 06. 03. POE 1997. 06. 04. SZAOTE 1997. 06. 09. tudományos ülése a Pharmacia ? Upjohn támogatásával – Clindamycin jelentősége a fogorvosi gyakorlatban.

15. MTA Szegedi Bizottsága Orvostudományi Szakbizottsága rendezésében lévő médiatanácskozás(1997. 04. 19.) kerekasztal résztvevője.

16. Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság Közép-Magyarországi Szekciója kerekasztal. (1997. 04. 21.) Előadás: Mindkét szakma gyakorlójaként lehetséges-e pártatlanul szemlélni a jogi és orvosi érdekek érvényesülését?

17. Treffen der Gerichtsmediziner Alpe-Adria- Pannonia 5-7. Június 1997. Veszprém: “Orvosi műhiba” miatt indított kártérítési perek és büntetőeljárások hazai jellemzői (Ezen nemzetközi igazságügyi orvosnapok előadásainak anyaga dr. Nagy László igazságügyi orvosszakértő által kiadásra is került)

18. Az 1997. 09. 15.-i DOTE Baráti Kör (Bp. Kapás u. Rendelőintézet). Beszélgetés címe, és alcíme: “Az orvosi felelősség a gyakorló szakorvos-ügyvéd szemszögéből.” (Az orvosi tevékenységgel kapcsolatos kártérítési perek és büntetőügyek elmúlt három év tapasztalatai. Megelőzésük lehetőségei.)

19. Őszi Füredi Orvosnapok Balatonfüred 1997. szeptember 25-27. Előadásom: “Az orvosi felelősség a gyakorló orvos-jogász szemszögéből.”

20. Prof. Dr. Tóth Károly Sándor fővárosi szülész szakfelügyelő főorvos felkérésére: Szülészeti jogesetek értelmezése a Szülész Szakfőorvosi Értekezleten. 1997. 10. 02

21. Háziorvosok Csongrád Megyei Egyesülete által szervezett praxis menedzsment 1997. november 01. előadás: “Polgári jogi perek tanulságai” címmel. 22. MTA Szegedi Bizottsága által szervezett VI. Magyar Rákellenes Nap kerekasztal tagjaként: “Az új egészségügyi törvény. Biztosítási eljárások megvitatása.” (1998. 04. 18.)

23. Magyar Egészségügyi Informatikáért Alapítvány rendezésében “Az ápolás az új törvények tükrében. Mi változott, mi változik az új törvények kapcsán?” c. országos konferencián (1998. június 12. Hotel Agro) tartott előadásom: “Felelősségviszonyok, kártérítések a kórházakban. Kinek a kockázata a kórházi dolgozó által elkövetett hiba?”

24. Magyar Nőorvos Társaság Dél-Dunántúli Szekciója Siófoki Vándorgyűlése: “Az ante- és perinatalis időszak jogi vonatkozásai.” (1998)

25. Generali-Providencia Biztosító Rt. orvosi értekezlete (1998. 11. 09.): Az orvosi felelősségbiztosítás kockázata. Orvosszakértői és jogi képviseleti tevékenység.

26. Magyar Nőgyógyász Onkológusok Társasága I. Kongresszusa (1998. dec. 11-12. Bp. Hotel Sunlight) előadásom címe: “Betegtájékoztatás az elmúlt évek bírói gyakorlata és az új egészségügyi törvény tükrében.”

27. Szent-Györgyi A Orvostudományi Egyetem (Szeged) Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézete tudományos ülésén 1999. március 8. előadás: Az elmúlt években az orvosi tevékenységgel kapcsolatban folytatott perek tapasztalatai, és az új egészségügyi törvény.

28. Perinatalis Konferencia Szeged 1999. május 27. “Az antenatalis és a perinatalis időszak jogi vonatkozásai az elmúlt évek konkrét polgári és büntetőeljárásainak tapasztalatai és az új egészségügyi törvény alapján.”

29. MOJIT-OEP szervezésben “Ki fizet a betegjogokért?” c. konferencia 1999. nov. 01.

30. MOJIT állásfoglalások (1999-2001): Az egészségügyi felelősségbiztosításról és az un. orvosi “műhibákról” A praxisjogról. Az igazságügyi orvosszakértőkről.

31. Zell am See Konferencia. 2000. május. Előadás: Az orvosi felelősségbiztosításról.

32. Balatonkenese 2000. 05. 18. “Betegjogok, személyes- és egészségügyi adatok, perek, felelősségbiztosítás.”

33. “Működési formák az egészségügyben” címmel előadás az Önkormányzati Egészségügyi Napokon (2000. aug. 31. Hotel Argó)

34. “Minőségbiztosítás a gyógyszerészetben” 2000. 09. 24. Bp. Gyógyszerészek a Paciensekért Egyesület felkérésére.

35. MOJIT I. Orvos-Jogász Kongresszus (2000. november 2-4. Debrecen): MOJIT Bemutatása, feladata az egészségügyben, a Társaság céljai. Kártérítések, orvosok elleni büntetőeljárások. Az igazságügyi orvosszakértői tevékenységről.

36. SOTE I. Szülészeti-Nőgyógyászati Klinika Baross u Szülészeti esték (2000. december 7. Prof. Dr. Papp Zoltán felkérésére) “A szülészeti és nőgyógyászati ténykedéssel kapcsolatos kártérítési perek és büntető eljárások tapasztalatai a szakorvos-ügyvéd szemüvegén keresztül”

37. ELTE Bp. Diákkör előtt: Orvosi “műhiba miatt” indult kártérítési perek és büntető ügyek tapasztalati, problémái, várható trendjei.

38. Traumatológiai Szakmai Kollégium (2001. március 01. Prof. Dr. Berentey György elnök meghívására): A betegek önrendelkezési joga és a tájékoztatása az elmúlt évek bírói gyakorlata és az új egészségügyi törvény tükrében különös tekintettel a sürgősségi ellátásra.

39. MOJIT állásfoglalás: Az Igazságügyi orvosszakértő az un. “orvosi műhiba” miatt indult polgári- és büntetőeljárásban. (2001. 03. 16. Valamennyi egyetemi igazságügyi orvostani intézet igazgatójának és az Igazságügyi Minisztériumnak is megküldve)

40. Perinatologiai Kongresszus (Szeged 2002. 03. 22). Szülészeti ténykedéssel kapcsolatos perek. Császármetszés: mikor? hogyan? – jogi vonatkozások 41. Medipharma 2001. Kongresszus (2001. 03. 30.) “Az orvosi működés jogi szabályozása-orvosi felelősség” c. Prof. Dr. Sótonyi Péter által moderált kerekasztal résztvevője.

42. Egészségügyi Minisztériumban a Praxis Server Kft által szervezett “A betegjogok érvényesülésének tapasztalati hazánkban az orvoslás szemszögéből” konferencia (2001. 03. 30.) A kárigények, kártérítési perek és benne a bizonyítás eljárás nehézségei.

43. “Szakmánk és társadalom” konferencia (2001. 04. 20-21. Győr Prof. Dr. Sótonyi Péter felkérésére.) Az előadás címe: “Az orvos polgári jogi felelőssége”.

44. Milton Kft. “Orvosi műhibaperek” című rendezvénye (2001. 05, 23. Hotel Rubin) Előadásom: Kártérítés és foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés az egészségügyben az ügyvéd szakorvos szemszögéből.

45. MOJIT II. Orvos-Jogász Kongresszus (2001. október 18-20. Szeged) elnöki megnyitása, és előadások: 1.) “A tavalyi évben tett kezdeményezések, azok fogadtatása és megvalósulása.” 2.) Az ügyvéd-szakorvos peres tapasztalatai, a már meglévő és meg nem oldott, illetve az újonnan jelentkező problémák és megoldási javaslatok” címmel.

46. Medical Tribune: Az orvosi dokumentációról

47. Nőgyógyászati és Szülészeti Továbbképző Szemle 4. évf. 2. szám 2002. március 73. old. Otthonszülés a jog és a szakma tükrében.

48. Konszenzus Betegjogi Társaság és az ÁNTSZ Csongrád Megyei Szervezete I. Betegjogi és Daganatos Betegek Fájdalomkezelési Konferenciája: Előadás: A betegek és az orvosok jogainak érvényesülése az elmúlt tíz év bírói gyakorlatában. Továbbá, mint a Társaság elnöke az “Ellenérdekek helyett közös célok” c. kerekasztal moderálása.

49. A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. SZ. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája szervezésében lévő Magyar Nőorvos Társaság XXVII. Nagygyűlésén (2002. augusztus 28-31.) a 19. számú”Kártérítési ügyek a szülészet nőgyógyászatban” című szekciót moderáltam és előadásom címe: A szülészeti ellátással kapcsolatos büntető eljárások. Szakértői vélemények büntető és polgári ügyekben.

50. Császármetszés. Mikor? Hogyan? Jogi vonatkozások. Szeged Perinatalis Konferencia 2002. 03. 22.

51. Orvosi indikáció alapján végzett terhességmegszakítás (Szeged Női Klinika 2002. 12. 01.)

52. Szülészeti aktuális jogi esetek. Magyar Nőorvos Társaság Észak-kelet magyarországi szakcsoportja Salgótarján 2005. május 13-14.

53. Rendőrség, bíróság előtt a szülész-nőgyógyász. Konfliktusok és kezelésük. (Perinatológiai Társaság 2005. szeptember)

54. Egészségügyi szolgáltatásokkal összefüggő kártérítési perek és büntetőeljárások tapasztalatai. Működési formák az egészségügyben. Költségvetési intézmény vagy gazdasági társaság? Foglalkoztatás kérdései közalkalmazottként, munkavállalóként, vagy szerződéssel. Közalkalmazotti tanácsok elnökeinek konferenciája 2006. 03. 21

55. Perinatológiai jogi estek. Perinatológus Kongresszus Bp. 2006. 04. 07.

56. Jogi és etikai problémák a szülészet-nőgyógyászatban c. előadásom kötelező továbbképző tanfolyamon az Országos Gyógyintézeti Központban 2006. 04.

57. Tanulságos jogi esetek büntető és kártérítési ügyekben. Magyar Nőorvos Társaság XXVIII. Nagygyűlése “C” szekció Szeged, 2006. május 27.

58. Nőgyógyászati és Szülészeti Továbbképző Szemle címen megjelenő lap 2005 és 2006 évi számaiban a Contemporary OB/GYN (Obstetrics and Gynecology) “A szülész-nőgyógyász és a jogi felelősség: A helyzet kritikus I-II. rész” cikkeinek fordításaihoz írt a hazai viszonyokat bemutató KOMMENTÁR.

59. Prof. Dr. Sótonyi Péter akadémikus az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet igazgatója által szerkesztett “Orvosi felelősség” c. könyv (Semmelweis Kiadó 2006) egyik lektora és társszerzője

60.-tól napjainkig feltöltés alatt.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.